1a acta curs 2016/17

1a ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’ESCOLA CASTELLUM

CURS 2016-2017

Sant Julià de Ramis, 4 d'octubre de 2016

LLOC: ESCOLA CASTELLUM

HORA: 20:30 h.

ASSISTENTS:

23 famílies sòcies

1 família no sòcia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de la nova Junta

2. Estat de comptes

3. Comissions i extraescolars

4. Precs i preguntes

Aprovació de l’acte de l’anterior assemblea

Amb caràcter previ a iniciar els punts marcats en l’ordre del dia, s’aprova l’acte de l’anterior assemblea.

1. Aprovació de la nova Junta

En l’última assemblea es va dissoldre la Junta que hi havia, al haver finalitzat el període de 2 anys pel que es van comprometre, quedant en funcions a l’espera de la composició d’una nova Junta.

En la present assemblea, s’informa que hi ha una proposta de nova Junta.

L’’assemblea hi dóna el vistiplau per unanimitat.

La nova Junta està composada per:

  • President/a
  • Secretari/a
  • Tresorer/a

2. Estat de comptes

Nº Famílies a l’escola: 188

% famílies sòcies AFA: 53’01% (4 d’octubre)

Supòsit:

100% famílies sòcies: 4.735’00 euros

Pressupost curs 16-17

Saldo actual a 02/10/2016: 21.426,42€

A tenir en compte que hi ha subvencions(subvenció neda, ajuntament ,quotes de socis) per cobrar.

A descomptar:

- Romanent :4.558,40 €

- Pati: 933,58€

- Activitat artística(50%): 4.320€

- Diners que no podem tocar /beques menjador pendent pagament :11.891,35€

-Altres: 1.000€

(...)

Previsió total de despeses:22.703,33€

L’assemblea aprova els comptes per unanimitat

3. Comissions i extraescolars

Es recorda en que consisteix cada Comissió, la importància de que hi hagi gent apuntada, ja que en cas contrari, s’anul·laran les comissions.

COMISSIONS AMB TREBALL DIRECTE AMB L’EQUIP EDUCATIU

COMISSIÓ DE MENJADOR (Comissió anual) – Montse M.

S’encarrega de vetllar pel bon funcionament de l’horari de menjador, entre 12.30h i 15h.

Les tasques a fer serien:

  • Valoració d’aspectes com els monitors, el funcionament de la migdiada, l’estona d’esbarjo al pati, etc...
  • També vetllar per l’aspecte de la nutrició, comprovar que els menús siguin adients, equilibrats, etc...

COMISSIÓ ESPAI DE CONEIXEMENT (comissió anual però puntual segons nº de xerrades/tallers) – Montse M.

Aquesta comissió té per objectiu organitzar xerrades, tallers o el que s’estimi interessant, impartides per professionals que ajudin a les famílies a aprofundir sobre temes d’interès general.

Tasques:

  • Estudiar quins temes són els més adients
  • Contactar professionals
  • Informar a les famílies dels horaris

COMISSIÓ PROJECTE ESCOLA NOVA (comissió anual)- Núria

L’objectiu és fer un seguiment del projecte de l’escola de nova construcció / ubicació tant amb l’escola com amb l’ajuntament.

COMISSIÓ FESTA FINAL CURS (comissió puntual al juny) – Montse V.

Organització i planificació de la festa de final de curs de l’escola.

COMISSIÓ JORNADA CONTÍNUA (Comissió anual) – Montse V.

L’objectiu és fer el seguiment de l’estudi i valoració de realitzar la jornada continua.

CONTE BIBLIOVANA – Núria

És una comissió que es va iniciar el curs passat formada per: mestres i famílies per engegar un procés de co-creació, concretament per crear "el conte de la bibliovana". L'objectiu era que tots els infants de l'escola, mestres i famílies participessin en la creació del conte tot fent rodolins, auca, il·lustracions. I la història del procés de l'arribada de la caravana fins...

COMISSIONS AFA

COMISSIÓ SORTIDES (comissió puntual al llarg de l’any)

Aquesta comissió hauria de programar una o dues sortides durant el curs escolar organitzades per l’AFA, a nivell de tota l’escola, aptes per a la majoria de nens i nenes. S’haurà d’organitzar i planificar aquestes excursions, que seran fora d’horari lectiu (caps de setmana o festius).

COMISSIÓ XANDALLS (comissió puntual a principi de curs)

La tasca d’aquesta comissió és:

  • Facilitar als pares que puguin veure els xandalls /bates i triar talles.
  • Recollir les comandes dels xandalls i les bates a nivell de famílies.
  • Passar la comanda a l’empresa proveïdora.
  • Informar als pares de l’arribada del material i lliurar-lo.
  • Gestionar els pagaments dels xandalls.

Es recorda que l’any passat es van canviar els models dels xandalls i es va acordar que l’AFA es comprometia amb l’empresa que gestiona els xandalls que en un període de 4 anys no hi hauria modificacions en els models.

Així mateix, també s’acorda que es farà una comanda de Buf per vendre en la Castanyada.

COMISSIÓ PISCINA (EN HORARI ESCOLAR) (Comissió anual)

Les feines d’aquesta comissió són:

- Estar en contacte directe amb el GEIEG per comunicar qualsevol incidència (avisar de les possibles baixes, altes, o qualsevol tema/problema que pugui sorgir)

- Estar en contacte amb l’empresa de l’autobús per a qualsevol incidència.

- Comprovar que hi hagi suficients pares/mares per ajudar a des/vestir els alumnes. Cal penjar llistats a les portes de les classes on s’apuntin els voluntaris i comprovar-ne els apuntats.

  • Vetllar pel bon funcionament de l’activitat (puntualitat, ordre, claus, etc)

Ja hi ha una responsable que serà la Sònia Bioque (mare d’en Lucas de 1r i de l’Aitor de P4).

Aquest curs la piscina s’iniciarà a mitjans d’octubre. El gran nombre de nens inscrits ha comportat un augment dels espais reservats habitualment per el Castllum al GEIEG i s’ha esperat a iniciar l’activitat a tenir la confirmació que els espais i els monitors destinats a l’activitat eren els correctes.

COMISSIÓ PISCINA (EXTRAESCOLAR DIVENDRES) (Comissió anual)

Les tasques són bàsicament les mateixes que en la comissió de piscina en horari escolar:

- Estar en contacte directe amb el GEIEG per comunicar qualsevol incidència (avisar de les possibles baixes, altes, o qualsevol tema/problema que pugui sorgir)

- Comprovar que hi hagi suficients pares/mares per ajudar a des/vestir els alumnes. Cal penjar llistats a les portes de les classes on s’apuntin els voluntaris i comprovar-ne els apuntats.

- Vetllar pel bon funcionament de l’activitat (puntualitat, ordre, claus etc)

La responsable d’aquesta activitat serà la Raquel Fernández (mare de la Nora de P4 i l’Abril de P3)

COMISSIÓ LOTERIA NADAL (comissió puntual de novembre-desembre)

Aquesta comissió és una de les que aporta un major benefici de totes. Les tasques són:

- Encarregar els números de Nadal en participacions

- Repartir-los entre les famílies

-Recollir els talonaris, fer el recompte de participacions venudes, quadrar caixa i comprar els dècims.

La Loteria ja està encarregada. La Comissió resta a l’espera que per part de l’Administració que ens gestiona la loteria entreguin els talonaris per començar a repartir-la.

COMISSIÓ CALENDARIS (comissió puntual de octubre-desembre)

Es dissenya, elabora, munta i es venen els calendaris pel nou any.

Es tracta de fer un calendari atractiu per les famílies, de disseny lliure a criteri de la comissió que l’integra.

Tasques:

  • Dissenyar el calendari
  • Penjar graelles per tal que les famílies facin comanda
  • Imprimir i repartir els calendaris segons comanda, cobrant-ne el preu estipulat.
  • Un responsable per cada classe i un coordinador de classes.

Aquesta es una de les Comissions que més feina porta. En altres assembleas ja es va posar de manifest que era important que com a mínim hi hagués un representant de cada classe per fer les fotos.

L’Ester (mare d’en Pol de 3r i de l’Adri de 1r) s’ofereix per fer les fotos. Membres de l’assemblea també s’apunten a la Comissió.

COMISSIÓ FESTES – aquest any, l’hem dividida en comissions per cada festa (comissió puntual segons festes al llarg de l’any)

Organització general de les festes relacionades amb l’escola, amb col·laboració amb l’equip educatiu .

També es preveu l’organització de festes fora d’horari lectiu, dirigides a tot el poble de Sant Julià de Ramis.

Festes previstes: Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi, Sant Julià de Ramis Floreix!, Estiu a la Fresca, etc. i qualsevol altra festa que es vulgui dur a terme. Es crearà una comissió per cada festa, buscant la participació de tothom.

  • Participar en aquestes comissions és molt gratificant.
  • Decisió de les activitats a dur a terme (espectacles, berenars, etc.)
  • Preparatius previs- compra de material, contractacions, compra de berenar etc.
  • Muntatge de la festa.
  • Recollida quan s’acaba.

Per garantir el bon funcionament el mateix dia de la festa i que tothom hi pugui participar, s’acostuma a demanar la col.laboració de tots els pares i mares mitjançant graelles per col.laborar tots a franges petites a servir al bar, vendre, repartir berenar...

Comissió Castanyada

S’organitza, junt amb l’escola, la celebració de la castanyada durant una tarda, i es fa dins l’escola. La gent de la comissió ajuda en logística (recollida de castanyes, ajuda per coure-les, etc.)

Comissió Carnaval

Aquest any ens animem a recuperar una festa que fa anys que no es celebra al poble.

Es pensa en una cercavila, berenar i festa amb música per a la mainada, fora d’horari escolar, i oberta a tot el poble.

Com que és una festa “nova”, la gent que integri la comissió la pot idear i preparar com estimi millor.

Comissió Sant Jordi (comissió puntual a l’abril)

És una festa on es recapten força diners però implica preparació prèvia

Tasques que es realitzen: negociació i compra de roses / llibres, muntar les parades, organitzar alguna activitat festiva (música, teatre, etc), berenar a la sortida de l’escola, manualitats per vendre... La comissió té plena llibertat per proposar activitats noves, mantenint sempre la venda de roses i llibres durant tota la jornada.

Comissió SJR FLOREIX!

Aquesta festa va néixer el 2015 com a idea per a obtenir recursos econòmics extraordinaris i fins ara estava inclosa al conveni amb l’ajuntament. És una festa totalment oberta al poble, que busca que vingui tothom; nens i nenes, pares i mares, i avis i àvies siguin de l’escola o no.

Consistia en una jornada completa, plena de tallers per a la mainada, un gran dinar popular i tarda amb inflables. També hi havia concursos, exposició…

Aquesta festa la podem crear i idear de moltes formes, és dinàmica i molt amant de les propostes noves i creadores.

Les persones implicades en aquesta comissió, el 2016 van decidir no continuar amb la festa per manca d’implicació de les famílies.


Porta força feina de preparació perquè es va demanar ajuda a moltes empreses del poble (pels regals), preparatius del dinar, espectacles etc que cridin l’atenció des dels 0 als 99 anys, siguin de l’escola o no.

Benefici obtingut 2015: 1600 aprox

Benefici obtingut 2016: 2000 aprox.

De moment hi ha una persona apuntada en aquesta Comissió. Es posa de manifest que aquest any, aquesta festa no entra dins de les festes que s’ha acordat amb el Conveni amb l’Ajuntament.

Restarà pendent de veure s’hi si apunten més persones i quin tipus de festa es vol fer.

EXTRAESCOLARS

- MATINS

- Piscina (P4 i P5)

- MIGDIES

Contes amb el cos (P4 a 1r) - ANUL.LADA

Teatre (1r a 6è)

Fun&Games (P4 a 6è)

- TARDES

Piscina (totes les edats)

Judo (P4 a 6è)

Robòtica (1r a 6è)- ANUL.LADA

Break Dance (2n a 6è)

Circ (1r a 6è)

Anglès (1r a 6è)

Anglès (P4 a P5)

Aprendre en moviment - ANUL.LADA

Música (P3 a P4) -ANUL.LADA

Finalment, es recorda els mitjans de comunicació:

- Correu electrònic: afaescolacastellum.santjulia@gmail.com

- Facebook: facebook/AFA Escola Castellum

- WhatsApp

Precs i preguntes

Una mare pregunta si es podria utilitzar el pati com a lloc de trobada per els nens una vegada finalitzada l’escola. Que sigui un punt de trobada per famílies i infants. S’acorda que es parlarà amb l’Ajuntament i l’Escola.

Es tanca la sessió a les 21:45 h.

Com a secretària estenc aquesta acta,

Sant Julià de Ramis, 4 d’octubre de 2016.

Secretària

Junta que deixa el càrrec:

Neus Pagès Susanna Baro Cristina Xargay Elisabet Rimalló

Presidenta Secretària Tresorera

Nova Junta que agafa el càrrec:

Carles Tulsà - President

Sílvia Martínez - Vicepresidenta

Marta Vázquez - Tresorera

Eva Auguet - 2a Tresorera

Anna Auguet - Secretària

Marta Pujolràs - 2a Secretària