2a acta curs 2016/17

2a ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’ESCOLA CASTELLUM

CURS 2016-2017

Sant Julià de Ramis, 28 de febrer de 2017

LLOC: ESCOLA CASTELLUM

HORA: 20:30 h.

ASSISTENTS:

17 famílies sòcies.

17 famílies sòcies de 139, és a dir, una assistència a l’assemblea d’un 12’23% dels socis.

17 famílies de 191, és a dir, una assistència de famílies a l’assemblea d’un 8’9%.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta anterior.

2. Estat de comptes

3. Falta cobrar

4. Extraescolars

5. Festes

6. Institut i Escola Nova

7. Comissions

8. FaPaC

9. Precs i preguntes

1. Aprovació de l’acta anterior

Amb caràcter previ a iniciar els punts marcats en l’ordre del dia, s’aprova l’acte de l’anterior assemblea.

2. Estat de comptes

Nº Famílies a l’escola: 191

% famílies sòcies AFA: 75’46% (28 de febrer de 2017)

Supòsit:

100% famílies sòcies: 6.925’00 euros

Si paguessin el 100% de les famílies tindríem: 9.550’00€

Pressupost curs 16-17

Saldo actual a 28/02/2017: 17.651’15€

A tenir en compte que hi ha subvencions (subvenció neda, ajuntament ,quotes de socis) per cobrar.

A descomptar:

- Romanent :4.558,40 €

- Pati SJRF: 2.016’55 €

- Activitat artística (50%): 4.500’00 €

- Diners que no podem tocar /beques menjador pendent pagament :5.724’41€

(...)

Previsió total de despeses: 12.814’67€

Previsió total de ingressos: 13.666’46€

Previsió saldo positiu: 851’79€

Es preveu que quedi un saldo positiu de 851’79€. Es qüestiona si destinar aquests diners a subvencionar les colònies. S’acaba aprovant que si es superen els 1.000’00€ (de St Jordi) es destinarà a fer una petita aportació però no per soci, sinó per família. Es descarta per unanimitat tocar romanent i benefici de SJRF per subvencionar les colònies.

3. Falta cobrar

Falta cobrar la subvenció de l’Ajuntament, que segons ens va comentar l’Alcalde està a punt de realitzar-se, i està en tràmits la subvenció neda. També està pendent de recuperar 300€ per la compra del piano que l’Ajuntament es va comprometre a aportar.

4. Extraescolars

Tenim cura del funcionament de les extraescolars, coordinem les activitats i gestionem els impagats de piscina. Per altra banda, presentem documentació per tal de poder aconseguir subvencions per fer que aquestes activitats siguin més econòmiques.

5. Festes

  • Carnaval: Serà el 4 març a les 16.00h
  • Sant Jordi: El fet de que aquest any Sant Jordi caigui en diumenge ens ha fet replantejar la necessitat de fer o no aquesta festa, ja que la Rat, responsable de la comissió, ens comenta que no compensa tot el moviment que comportaria pels pocs beneficis que es faran. Però al veure l’estat de comptes ens fa decidir a tirar-la endavant amb un format diferent. Es parla en assemblea i s’aprova fer el divendres 21 d’abril una festa però portant coques casolanes, fent cafès i es parlarà amb l’escola si poden fer manualitats per vendre. També es parlarà amb l’Ajuntament per si poden aportar alguna ajuda en forma d’espectacle (contacontes) o fins i tot des de l’extraescolar de teatre preparar una representació. Aquests diners, es comenta, que si es superen els 1.000’00€ es destinaran a subvencionar les colònies, però per família, no per soci.
  • Sant Julià de Ramis Floreix: La comissió de festes i l’Escola unifiquen SJRF amb la festa de Primavera. S’ubicarà una graella per tal de que els pares i mares s’apuntin per poder col·laborar. La festa serà el 14 de maig. I pels anys següents, es vol consolidar i que sigui el 2n diumenge de maig.

6. Institut i Escola Nova

  • Al gener ens vam reunir amb els alcaldes de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis per donar a conèixer la situació dels tràmits de la Generalitat. No es farà l’institut.
  • Respecte a l’escola nova, en una reunió amb l’Alcalde de Sant Julià de Ramis, ens han confirmat la ubicació dels terrenys. Ensenyament es va comprometre a fer el projecte de la nova escola un cop estigués urbanitzat el terreny..
  • També ens confirma l’alcalde, que pel que fa l’aigua i llum de l’escola nova està bastant avançat, falta fer projecte i enviar-ho al departament per adjudicar-se l’obra.
  • Constem com a escola prioritària una vegada adjudicat el projecte.

7. Comissions

  • Pati: Es reactivarà a través de la Directora per gestionar i destinar els beneficis obtinguts al SJRF de 2016. Es comenta la necessitat urgent de fer la valla del pati i que des de l’escola ens reclamen un sistema de rec.
  • Escola nova: S’ha de reactivar a partir de les informacions que ens ha donat l’ajuntament. La Directora també ens diu que serà ella qui l’activarà.
  • Sant Jordi: Pendent de voluntaris, la Rat ens va confirmar la seva col·laboració, tot i que com hem comentat anteriorment, no és una festa que aporti molts beneficis pel moviment que comporta, i més essent diumenge. S’aprova fer festa el divendres 21, però amb llibres de segona mà, coques, cafè i possible espectacle.
  • Jornada intensiva. S’ha reactivat. Fa unes setmanes es va donar un full explicatiu a les famílies i ja ens avisaran per quan facin reunió informativa.

8. FaPaC

Des de la FaPaC se’ns va demanar la col·laboració per fer un informe sobre com influencia i afecta l’aprenentatge en barracons al dia a dia dels nostres fills/es. Es va fer un seguit de vídeos i fotos de l’escola, pati i voltants, al igual que es van fer entrevistes a nens, mestres i pares, i vam adjuntar un informe d’en Narcís Cebrià. El dia 4 de març, a l’assemblea de la FaPaC faran la projecció del muntatge fet amb tots els videos rebuts.

En breu publicarem l’informe al web de l’AFA i us animem a visualitzar-lo.

https://sites.google.com/site/afaescolacastellum/

Finalment, es recorda els mitjans de comunicació:

Es comenta que l’adreça mail s’ha canviat per una demanda de l’escola ja que era molt semblant al seu.

- Web: https://sites.google.com/site/afaescolacastellum/

- Correu electrònic: afaescolacastellum.santjulia@gmail.com

- Facebook: facebook/AFA Escola Castellum

- WhatsApp

9. Precs i preguntes

Es tanca la sessió a les 22:30 h.

Com a secretària estenc aquesta acta,

Sant Julià de Ramis, 28 de febrer de 2017.

Secretària