2a acta curs 2017/18

2a ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’ESCOLA CASTELLUM

CURS 2017-2018

Sant Julià de Ramis, 7 de juny de 2018

LLOC: ESCOLA CASTELLUM

HORA: 20:30 h.

ASSISTENTS:

20 famílies sòcies de 160, és a dir, una assistència a l’assemblea d’un 12’50% dels socis, un 0’47% més que a l’anterior assemblea realitzada al gener.

20 famílies de 199, és a dir, una assistència de famílies a l’assemblea d’un 10’05%, un 0’40% més que a l’anterior assemblea realitzada al gener.

La sessió comença a les 20:38. S’altera l’ordre del dia. Es comença amb el punt nova escola per l’assistència a l’assemblea de l’alcalde de Sant Julià de Ramis, en Marc Puigtió, i el regidor d’Educació i Cultura de Sant Julià de Ramis, en Pere Pujolràs.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta anterior

2. Valoració de la festa de Sant Jordi

3. Valoració de Sant Julià de Ramis Floreix (SJRF)

4. Resultat de les obres del pati

* Tema Menjador

5. Detall del pressupost

6. Situació de l’Escola Nova

7. Petició d’una nova junta d’AFA, els actuals no seguim

8. Torn obert de preguntes

* Degut a la importància del tema Menjador, afegim aquest punt a l’ordre del dia.

6. Situació de l’Escola Nova

(Plànol antic)

  1. L’Ajuntament ha encarregat a l’arquitecte el nou plànol, cost aproximat de 30.000€.
  2. Presentar al departament d’Urbanisme de la Generalitat i donar el vistiplau.
  3. Obres d’adequació.
  4. La Generalitat crearà el projecte d’escola.
  5. Quan i com hi podrem intervenir?

Està prevista la nova escola a l’explanada que hi ha al costat de Can Darnès. Ensenyament ha donat l’OK. A finals de juny de 2018 s’ha d’aprovar el pla. A finals d’any s’entregarà la parcel·la a ensenyament. Després caldrà adequar la parcel·la, treure torre i canvis en la línia elèctrica. Després 1 any per redactar el projecte i 2 anys d’obres. L’escola nova a Sant Julià n’és una de prioritària, per tant, si tot va bé, al setembre de 2022 podria obrir. Però agafem la data amb cautela.

Quan i com hi podrem intervenir? No és del tot segur que ho puguem fer, tot i que s’intentarà posar damunt la taula.

Es comenta que l’institut de Sarrià/St Julià està previst modular al terreny al costat del CAP de Sarrià, i preparat per dues línies. I que segurament començarà a funcionar aquest setembre no l’altre, curs 2019/20.

5. Detall del Pressupost

A continuació detallem l’estat de comptes:

INGRESSOS

AJUNTAMENT 4.500,00

SOCIS 8.010,00 **

FESTES CALENDARIS 1.435,00 (sense comptar St Julià Floreix que ja està provisionada depesa)

SUBVENCIÓ NEDA 1.200,00

** Socis

DESPESES

TALLERISTA 4.889,50

ALTRES (fra varis fapac,COM).1.450,00

SUB. NEDA 1.200,00

FESTA FI CURS 200,00

Regal escola 200,00

Regularització natació 800,00

SALDO AL NOSTRE FAVOR 6.405,50 quan ens tornin la subvenció neda

Es comenta que hi ha “bastants” diners però que és degut a que la tallerista ha baixat les hores realitzades i que hem rebut la subvenció de l’Ajuntament del l’any anterior. Però avisem que s’ha de tenir en compte que l’any que ve la subvenció serà la meitat ja que va en funció de les factures presentades de la tallerista de l’any anterior.

1. Aprovació de l’acta anterior

Amb caràcter previ a iniciar els punts marcats en l’ordre del dia, a excepció de l’exposició del punt Nova Escola per part del Regidor d’Educació Pere Pujolràs i per l’Alcalde de St Julià, Mar Puigtió, i de la part econòmica ja exposada, s’aprova l’acte de l’anterior assemblea, recordant als assistents que la poden trobar al web de l’AFA.

2. Valoració de la festa de Sant Jordi

  • Objectiu: L’objectiu d’aquesta festa és acostar i fomentar la lectura. En aquest sentit, es recullen contes i llibres vells entre les famílies i es revenen a un preu simbòlic als alumnes de l’escola Castellum. Els preus de venta van des d’1 fins a 3 euros pels més nous. Els diners recollits es reinvertiran en els projectes de l’AFA.
  • Les famílies de l’escola van aportar voluntàriament i amb molta generositat més d’un centenar de contes.
  • La comissió de Sant Jordi, va muntar i decorar les taules, ordenar i escollir els contes, van muntar el bar, van portar 9 coques gratuïtament i dos tallers per als nens (punts de llibre i roses de foam) i van ambientar-ho tot amb música.
  • Entre el bar i els contes es va fer uns guanys de 370€
  • Coses que van anar bé:
   • Els nens van anar passant i tothom va poder-se empotar algun llibre a casa. L’escola també se’n va quedar. L’objectiu es va complir amb èxit. El bar, els tallers i la música van crear un bon ambient per la diada.
  • Coses a millorar:
   • Més col·laboració amb altres entitats. El punt de lectura repartia uns premis a la mateixa hora.
   • La gent va marxar molt aviat. Perquè?

Un dels possibles motius pels quals la gent va marxar aviat podria ser, exposa un pare, que al ser dilluns, hi havia nens amb extraescolars. Un altre pare comenta que la tradició d’anar a la Rambla de Girona per Sant Jordi.

Es comenta que es va proposar fer un canvi de dia preveient que al ser dilluns hi hauria poca gent. Proposta de fer una Revetlla de Sant Jordi la nit anterior.

3. Valoració de Sant Julià de Ramis Floreix (SJRF)

BENEFICIS NETS DEL SANT JULIÀ DE RAMIS FLOREIX 2018

  • Rifa + Quina + Coques 483’15€
  • Dinar 646’60€
  • Bar + zumba + tallers 581’25€

_________

Total 1.711’00€

QUÈ ÉS EL SJRF?

  • La festa del SJRF és una festa conjunta entre l’escola, les famílies, les entitats i comerços del poble i l’ajuntament, que aporta molts diners a l’AFA per poder fer moltes coses, enguany s’està reformant l’entrada de l’escola, i amb els diners que hem recaptat d’aquesta edició es podrà dur a terme tot un projecte curricular d’arts, música, vídeo...
  • L’escola, cada vegada més, s’està involucrant en aquesta festa fins al punt que ja forma part del projecte curricular del centre, portant algunes de les subcomissions que formen el SJRF. Han format la seva comissió i hi haurà un/a mestre/a responsable dels tallers del matí.
  • Aquest any valorem molt positivament el canvi de lloc (voltants del centre cívic), tot i el mal temps. Caldrà reservar el centre cívic per nosaltres tot el dia en cas de pluja i així evitar moments de tensió amb certes persones que s’encarreguen dels balls de saló dels diumenges per a la gent gran.

Aquesta festa necessita d’un responsable que la coordini i que estigui en contacte amb les subcomissions següents:

1. CARTELL I PROGRAMA (escola i famílies)

2. RECERCA DE REGALS PELS ESTABLIMENTS DEL POBLE/SARRIÀ

3. ESCRIURE CARTES I COMUNICACIÓ EN GENERAL

4. EXPOSICIÓ DE MANUALITATS

5. TALLERS PER LA MAINADA DURANT LA FESTA (escola i famílies)

6. BAR (Venda de begudes, entrepans i braçalets durant tot el dia) (entitats del poble i famílies)

7. DINAR

8. Cantada de coques

9. QUINA

10. Inflables (Ajuntament)

11. Exhibicions (escola i famílies)

12. Comunicació / difusió per medis (escola i famílies)

QUÈ NECESSITEM PER PROPERES EDICIONS?

  • SJRF 2019 serà el 12 de maig.
  • Necessitem 1 coordinador que estigui en contacte amb les persones responsables de cada apartat de la festa.
  • És una festa amb un volum molt gran de feina que necessita de molts ajudants o col·laboradors. Aquest any només érem 5 persones coordinant la festa.
  • L’equip docent vol demanar que hi hagi un responsable de cada classe per ajudar en aquestes tasques i així crear una xarxa des d’infantil fins a 6è.

4. Resultat de les obres del pati

Del procés de cocreació en van sortir 4 comissions:

  1. Cartellera
   • Ja tenen un pressupost 600€ i un disseny gairebé final.
   • Es van demanar pedres, per a posar-les dins el gabió.

2. Pavimentació

  • La pavimentació de l’entrada està pressupostada en uns 1000€ i es farà en els propers dies, quan es trobi prou mà d’obra i assessorament de paleteria per a fer-ho bé.

3. Decoració

  • Pintar paret i rètol de tanca 300€
  • Es van comprar salzes i terra i es van plantar.
  • El cost d’aquesta actuació han estat 960€

4. Zones i funcions

  • Es posarà una zona de troncs per a poder-hi jugar els nens.
  • Retro per a fer forats de troncs 200€

El cost total aproximat previst d’aquestes actuacions serà d’uns 3.000€ (recordar que tots aquests diners son derivats dels guanys de les festes de SJRF de 2016 i 2017, tal i com es va aprovar).

Entre els assistents hi ha diferents membres de la Comissió Pati i ens expliquen que es fa per fases. Està en procés, i tot i haver començat, no s’acabarà abans del final de curs.

** PUNT EXTRAORDINARI. TEMA MENJADOR

El Consell Comarcal no pot continuar renovant el conveni amb l’AFA sense incórrer en una il·legalitat, per vàries qüestions tècniques jurídiques, manifestades pels seus serveis jurídics i econòmics, entre elles, que una competència delegada, com és aquest cas, no es pot tornar a delegar, o l’imperatiu legal de compliment de tota normativa pública contractual (Llei de contractes del sector públic) ja que el servei de menjador és un servei públic o la impossibilitat de signar convenis d’encàrrec de gestió amb una AMPA, ja que aquesta no és un ens públic.

Actualment estem pendents del Departament d’Ensenyament a donar instruccions.

A la reunió del 31/05 es va acordar:

Deures AMPAs-AFAs:

  1. Aconseguir el suport del Consell Escolar per l’autogestió del menjador a través de les AMPAs-AFAs. (Que aquest punt estigui en l'ordre del dia en l'última reunió del Consell Escolar)
  2. Vincular el menjador al projecte educatiu de l’escola. Parlar amb direcció de l'escola.
  3. Assemblea famílies informant
  4. Crear una plataforma d’AMPES Gironès per fer més força (Albert representant)

Coordinadora:

  1. A nivell polític
   1. Entrar mocions Ajuntaments, que cada AFA ho demani al seu poble d’influència, si encara no s'han pronunciat. Ja hem aconseguit alguns suports i al juny en poden venir més
   2. Ronda entrevistes partits polític. Ja en tenim un parell sobre la taula
   3. Enviar el correu al conseller en nom de la coordinadora.
   4. A- Cartells i flyers. Ja està encarregat.
   5. B- Proposta activitats per pressionar Dep. Ensenyament a posicionar-se.
    1. Mitjans comunicació
    2. Xarxa de mitjans amics: entrevistes, reportatges.....soroll mediàtic

Seguirem informant de les novetats.

7. Petició d’una nova junta d’AFA, els actuals no seguim

  • L’any 2016 hi va haver un canvi de junta i vam entrar 6 dels actuals components per tirar-la endavant.
  • L’any 2017, vam obrir convocatòria per agafar gent nova que pogués renovar parcialment l’equip actual. I van entrar 3 persones de les que només una (Albert) es va quedar finalment.
  • L’any 2018, la junta actual plega en bloc, quedant a la rereguarda per ajudar la nova Junta, i es queda l’Albert, la persona que es va quedar dels que van entrar el 2017.
  • A la nova Junta de moment són 3 persones, l’Albert, l’Albert i la Mar, i segueixen buscant més voluntaris que vulguin donar suport en aquest moment de canvis!

Es comenta que s’ha de buscar la clau perquè la gent que forma part de la Junta no quedi cremada i decideixi plegar als 2 anys. S’exposa que a una escola de Banyoles els membres de la Junta son 20 i que facilita molt les coses.

Qui vulgui formar part d’aquest projecte i entrar a la Junta de l’AFA, que es posi en contacte amb l’Albert, o envii un mail a afaescolacastellum.santjulia@gmail.com, o ho digui al seu delegat de classe que ens ho farà arribar. Recordar que tot el que fem és pel bé dels nostres fills i filles.

Una proposta que fa una mare per crear més comunitat és que el pati quedi obert. Actualment el pati es tanca durant mitja hora i després s’obre al poble. També es diu que un cop acabin les obres de l’entrada serà molt més acollidor.

En aquest punt també es comenta que es vol que Sant Julià de Ramis sigui una Ciutat Educadora, és a dir, buscar les relacions entre les diferents entitats del poble, establir lligams i fer-la participativa.

8. Torn obert de preguntes

No hi ha preguntes

Finalment, es recorda els mitjans de comunicació:

- Web: https://sites.google.com/site/afaescolacastellum/

- Correu electrònic: afaescolacastellum.santjulia@gmail.com

- Facebook: facebook/AFA Escola Castellum

- WhatsApp

Es tanca la sessió a les 22:00 h.

Com a membre de la junta estenc aquesta acta,

Sant Julià de Ramis, 07 de juny de 2018.