3a acta curs 2016/17

3a ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’ESCOLA CASTELLUM

CURS 2016-2017

Sant Julià de Ramis, 14 de juny de 2017

LLOC: ESCOLA CASTELLUM

HORA: 20:30 h.

ASSISTENTS:

22 famílies sòcies de 146, és a dir, una assistència a l’assemblea d’un 15’07% dels socis, un 2’84% més que a la 2a assemblea.

22 famílies de 198, és a dir, una assistència de famílies a l’assemblea d’un 11’11%, un 2’21 més que a la 2a assemblea.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta anterior

2. Estat de comptes

3. Petició d’una nova junta

4. Balanç de la festa de Sant Jordi i de Sant Julià Floreix

5. Institut i Escola Nova

6. Canvis en la compra de xandalls

7. Avantatges pels socis pel curs vinent

8. Precs i preguntes

1. Aprovació de l’acta anterior

Amb caràcter previ a iniciar els punts marcats en l’ordre del dia, s’aprova l’acte de l’anterior assemblea, recordant als assistents que la poden trobar al web de l’AFA.

2. Estat de comptes

SALDO BANC I EFECTIU 26.963,04 €

-Romanent -4.558,40 €

-Festa St Julià Floreix 16/17 -4.486,25 €

-Diners a repartir colònies i/o d’altres ????

-Diners pendents diputació - 7.318,12 €

-Beques pendents i varis - 8.180,00 €

-Festa fi de curs -200,00 €

TOTAL ACTUAL 2.319,62 €

INGRESSOS I DESPESES

INGRESSOS: 16.971’29 €

SOCIS 7.300’00 €

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT 4.098’55 €

LOTERIA 911’60 €

CALENDARIS 935’82 €

FESTES VÀRIES 479’76 €

SANT JORDI 775’86 €

SANT JULIÀ FLOREIX 2017 2.469’70 €

DESPESES: 16.971,29€

TALLERISTA - 8.700’00 €

PIANO, MOBLE I LLITETS -1.798’12 €

PATI PENDENT GASTAR -2.469’70 €

COLÒNIES/REGAL COLE-?? - (2.319’62 €)

VARIS comissions i altres -177’95 €

FESTA FI CURS -200’00 €

PISCINA -1.305’90 € (diners cobrats Jou piscina juny)

Nº Famílies a l’escola: 198

% famílies sòcies AFA: 76’70% (10 de juny de 2017)

Supòsit:

100% famílies sòcies: 7.300’00 €

Si paguessin el 100% de les famílies tindríem: 9.900’00€

Tot i mostrar l’estat de comptes, una assistent proposa reduir la quota de soci. Però s’explica que si disminuïm la quota correm el risc de no poder pagar la tallerista. Es comenta que s’haurà de plantejar la continuïtat en cas de no tenir prous diners, ja que l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis atorgava una subvenció i ara l’ha disminuït. Amb una reunió prèvia amb la Directora de l’Escola ja es va exposar el tema.

Es pregunta si es vol fer regal a l’escola com és tradició en els últims anys. Es decideix tornar al tema al final de l’assemblea.

3. Petició d’una nova Junta

Sol·licitem la incorporació de dos membres pel curs vinent per traspassar la junta el curs 2018-2019.

Exposem la necessitat d’entrada de nous membres a la Junta per tal de que el futur traspàs sigui més esglaonat i que no torni a passar el que es va trobar la Junta actual, quan la junta sortint va deixar el càrrec en blog.

4. Balanç de la festa de Sant Jordi i de Sant Julià Floreix

SANT JORDI

  • Cap despesa econòmica, només de bar (37€).
  • Gran col·laboració en la donació de llibres de segona mà per part de les famílies i en l’elaboració de coques.
  • Participació dels alumnes amb els punts de llibre que també es van vendre.
  • En poc temps es van fer molts diners.
  • Els beneficis nets van ser de: 775,86€.
  • Es valora molt positivament de cares al curs vinent.

Es pregunta que es vol fer amb el benefici de 775’86 € ja que es va proposar que aquests diners serien per subvencionar les colònies a les famílies sòcies. Però tal i com es va votar i acordar en la 2a assemblea, només es faria en cas d’arribar als 1.000,00€ de benefici. Es vota guardar els diners pel curs següent.

SJRF

  • Una festa molt bonica en la que col·laboren entitats del poble, empreses, l’escola, l’Ajuntament i l’AFA, en la que hi ha molta feina de preparació que recau en poques persones.
  • Bons resultats econòmics, cada any ha anat incrementant els beneficis.

Resultat 2015: 1.848,00€

Resultat 2016: 2.016,55€

Resultat 2017: 2.469,70€

  • Necessitem més implicació de les famílies AMB PREVISIÓ (apuntar-se a les graelles).

  • Toldos/carpes: són la clau de la festa.

  • Altres aspectes a millorar:
  • Difusió i comunicació / publicitat de la festa
  • Organització per sub-comissions
  • Fer un “logo”o imatge del SJRF.

2 de les responsables de la Comissió de SJRF comenten la valoració de la festa. Comenten la possibilitat d’engegar la preparació a finals d’any, cap al desembre, proposant un concurs de logos on els/les alumnes presentin els seus dibuixos.

També comenten la creació de sub-comissions per treballar en grups més petits i centrats en petits objectius.

Una de les altres propostes de millora exposades per les 2 responsables d’aquesta comissió és la reorganització a nivell AFA. Que entrés més gent per poder fer més comissions. Reagrupar comissions que poden tenir un fi comú. Aprofitem per recordar que un dels punts del dia és la petició d’una Junta. La Maria Capell es mostra voluntària a entrar a la Junta. Ella mateixa proposa la necessitat d’afegir il·lusió i ganes.

BENEFICIS DESGLOSSATS any 2017:

- Polseres 510’00€

- Subasta coques 65’00€

- Donatius empreses 220’00€

- Rifa lots 225’00€

- Donatiu zumba 17’70€

- Bar 1.215’00€

- Dinar 617’00€

ACTUALMENT TENIM BON SALDO PER INVERTIR EN EL PATI: 4.486’25€

Comentem que hem reclamat vàries vegades a la Directora Núria que activi la Comissió pati ja que n’és l’encarregada.

5. Institut i Escola Nova

25 d’abril els alcaldes de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis s’han reunit amb en Josep Polanco, director del Serveis Territorials d’Ensenyament, per demanar un nou institut a la zona del Pla de l’Horta de Sarrià de Ter.

Ho estudiaran pel següent curs.

<5.000 habitants Sarrià de Ter

<2.500 habitants Sant Julià de Ramis, (Medinya)

2 línies per curs

380.000€ traslladar nens/es al institut de Narcís Xifra de Girona

5 de maig, al Coro de Sarrià de Ter, vam assistir a la taula rodona sobre "L'ensenyament obligatori i el nou IES a Sarrià de Ter-Sant Julià de Ramis". Els ponents (Pere Albertí, regidor de l'Ajuntament de Girona, Quim Ruhí, exdirector de l'IES Carles Rahola i Eva Trias, presidenta de la FAPAC a Girona, es van repassar els perquès de la demanda d'un Institut de Secundària a la zona de Sarrià-Sant Julià. També es va informar als presents de l'estat de les converses dels ajuntaments de Sarrià i Sant Julià, amb el Departament d'Ensenyament. La conclusió de l'acte va ser exigents amb la demanda de l'institut i mantenir la unitat d'acció entre les comunitats educatives dels dos pobles i dels respectius ajuntaments.

Pròximament representants de la Junta Territorial de la FaPaC de Girona es reuniran amb el director de SSTT d'Ensenyament, Josep Polanco, per insistir en la construcció d’una escola i institut en representació de l’AFA.

El 29 de maig l’Ajuntament va aprovar el projecte de reurbanització del carrer Juli Garreta i voltants, al Pla de Baix. Aquesta intervenció urbanística puja al voltant de 200.000€, dels quals 80.000€ procedeixen d'un ajut de la Diputació de Girona i la resta serà suportat pel pressupost municipal dels anys 2017 i 2018.

Només es reserva l'accés als pàrquings veïnals. Tota la zona serà per vianants, prioritzant l'accés a l'escola bressol i a l'escola Castellum, les zones de vorera i l'espai públic.

6. Canvi en la compra de Xandalls

A principis d’abril ens vam reunir amb una assessora de la FaPaC arrel d’un correu que ens parlava d’una reforma en la fiscalitat de les AFAs/AMPAs/AMIPAs. Ens va donar informació sobre aquesta nova reforma fiscal que afecta a les associacions sense ànim de lucre. Una de les novetats que més ens afecta com a AFA és que no hi pot haver benefici, a no ser que vulguem complicar la comptabilitat i obligar-nos a contractar un gestor extern. Això ens va fer replantejar el model que fins ara s’havia aplicat en la venda de xandalls i la gestió de les extraescolars. Fins ara fèiem 2 preus, un per socis i un per no socis. A partir de la reforma fiscal, ens veiem obligats a només fer gestions pels socis, ja que no podem posar dos preus. És per això que aquest curs 2017/18 només es vendran xandalls a les famílies que estiguin al corrent de pagament de la quota d’AFA. Tot i així, facilitarem el contacte als no socis interessats amb l’empresa subministradora. Per altra banda, per poder-se apuntar a una extraescolar, també es comprovarà si la família és sòcia de l’AFA.

7. Avantatges pels socis el curs vinent

Relacionat amb lo exposat en el punt anterior, remarcar que la nova reforma fiscal ens obliga a prendre un seguit de mesures per tal de complir amb la nova llei. Aquesta llei publicada al BOE és la 25/2015 del 28 de juliol, Llei nova d’Associacions i Fundacions.

Aquesta reforma en la fiscalitat de les associacions ens fa prendre la decisió d’optar a que dels serveis de l’AFA només se'n beneficiïn els socis. Això afecta a la venda de calendaris, xandalls, extraescolars,...

Això genera dubtes entre els assistents. Es pregunta si això afectarà al menjador. Se li explica que menjador és un servei que ofereix l’escola tot i gestionar-ho l’AFA.

Un altre dels dubtes que exposa l’audiència és si això també afecta a l’extraescolar de piscina matins ja que és en horari lectiu. Es respon que si, ja que és una extraescolar optativa i es tractarà com la resta.

També comenten que el termini per apuntar-se a les extraescolar és molt just, però s’explica que el calendari ens el marca l’empresa externa, ja que estan pendent del nombre d’inscrits per saber si es tirarà endavant o no.

8. Precs i Preguntes

Es retorna al tema exposat al punt 2, on es pregunta si es vol fer regal a l’escola. Es vota que no es farà un regal “lúdic” però que es farà una donació a l’escola en forma de llibres valorats entre 100’00 i 120’00€.

Finalment, es recorda els mitjans de comunicació:

Es comenta que l’adreça mail s’ha canviat per una demanda de l’escola ja que era molt semblant al seu.

- Web: https://sites.google.com/site/afaescolacastellum/

- Correu electrònic: afaescolacastellum.santjulia@gmail.com

- Facebook: facebook/AFA Escola Castellum

- WhatsApp

Es tanca la sessió a les 22:30 h.

Com a membre de la junta estenc aquesta acta,

Sant Julià de Ramis, 14 de juny de 2017.