Nova Reforma Fiscal

A principis d’abril ens vam reunir amb una assessora de la FaPaC arrel d’un correu que ens parlava d’una reforma en la fiscalitat de les AFAs/AMPAs/AMIPAs. Ens va donar informació sobre aquesta nova reforma fiscal que afecta a les associacions sense ànim de lucre. Una de les novetats que més ens afecta com a AFA és que no hi pot haver benefici, a no ser que vulguem complicar la comptabilitat i obligar-nos a contractar un gestor extern. Això ens va fer replantejar el model que fins ara s’havia aplicat en la venda de xandalls i la gestió de les extraescolars. Fins ara fèiem 2 preus, un per socis i un per no socis. A partir de la reforma fiscal, ens veiem obligats a només fer gestions pels socis, ja que no podem posar dos preus. És per això que aquest curs 2017/18 només es vendran xandalls a les famílies que estiguin al corrent de pagament de la quota d’AFA. Tot i així, facilitarem el contacte als no socis interessats amb l’empresa subministradora. Per altra banda, per poder-se apuntar a una extraescolar, també es comprovarà si la família és sòcia de l’AFA.

Relacionat amb l’exposat en el punt anterior sobre la reforma fiscal, a partir del curs vinent només es podran apuntar a les activitats extraescolars els socis de l’AFA.

http://www.fapac.cat/recursos/fiscalitat

Us adjuntem d'esmentada llei publicada al BOE 25/2015 del 28 de juliol.