On trobar-nos

AFA ESCOLA CASTELLUM

- Correu electrònic:

hola@afacastellum.cat

afaescolacastellum.santjulia@gmail.com

- Facebook: facebook/AFA Escola Castellum

- WhatsApp / grups delegats de classe o de Comissions

ESCOLA CASTELLUM