Servei de Bon dia 2022/23

  • El Servei de "Bon Dia" és una activitat adreçada a les famílies que, per diferents motius, no poden acompanyar els eus fills a l’escola a les 9h del matí. L’objectiu primordial serà oferir un ambient adequat de companyonia i unes activitats atraients que els facin gaudir igualment d’aquest temps “extra”: una vivència que els faci estar “com a casa”. Les activitats que es proposen seran: racons, jocs de taula, pintar i dibuixar, conta-contes...

  • El servei s'oferirà en dues franges:

    • 8:00 a 9:00 del matí amb un import de 36,50€/mes pels alumnes fixes i de 4,20/dia per a alumnes eventuals.

    • 7:45 a 9:00 del matí amb un import de 47,75€/mes pels alumnes fixes i de 5,25/dia per a alumnes eventuals.

  • Si voleu més informació utilitzar l'aplicació Tellfy a través de l'enllaç tfy.to/afacastellum/bondia

  • Recordeu que per a fer us dell servei de "Bon dia" cal estar al corrent del pagament de la quota de soci d'AFA.