SOS Menjadors

Actualment el servei de menjador, tot i ser una competència directa d'ensenyament delegada al Consell Comarcal, està gestionat íntegrament per l'AFA de l'escola gràcies a un conveni entre l'AFA i el Consell.

Aquest últim any, alguns Consells Comarcals han volgut recuperar aquesta gestió i han decidit no renovar el conveni i han licitat el servei de menjador. Les AFAs i AMPES ens hem organitzat per oposar-nos a aquesta substracció de competències però sembla que el Consell Comarcal no hi està d'acord i acabarà recuperant-ne la gestió.

Aquí anirem penjant el que en resulti d'aquestes accions.