Activitats extraescolars curs 2022/23

  • Les activitats s'iniciaran l'1 d'octubre de 2022 i finalitzaran el 31 de maig de 2023 (si el COVID ho permet).

  • Si voleu teniu algun dubte i voleu més informació ens podeu contactar a través del grup de Tellfy de Dubtes amb el següent enllaç: tfy.to/afacastellum/dubtes_atencio

  • Per a poder apuntar-se a les extraescolars cal estar al corrent de pagament de la quota de soci d'AFA.