Quota AFA

COM FER-VOS SOCIS?

 • 1. PAGAMENT: Fer el pagament de 35€ anuals (per família, no per infant) per un dels següents sistemes:

  • 1.1. AMB TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

   • ES91 2100 6911 1702 0000 8578 fent constar el nom i cognoms de l’alumne /s i curs/os (Si no ho poseu no sabrem qui sou)

  • 1.2. PAGAMENT A TERCERS. A un caixer de Caixabank o per la seva línia oberta amb pagament a tercers

    • Codi d'entitat: 0275203 (Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Castellum)

    • Concepte o activitat: 796

    • Import: 35€

    • Nom i cognoms del fill/ fills i curs/os (Molt important, sinó no sabrem que sou vosaltres)

  • 1.3. EN EFECTIU al despatx de direcció, dins d'un sobre, on també s'haurà d'indicar nom i curs

 • 2. I JA SOU SOCIS PER AQUEST ANY!!!


Us recordem que només es vendran xandalls i es gestionaran les extraescolars i el servei de Bon Dia per a qui estigui al corrent de pagament de la quota de soci